İnsan Kaynakları Misyonu

İnsan Kaynakları'nın misyonu bireylerin, ekiplerin ve organizasyonların katkısını ve gelişimini artıracak ve diğer yandan SFC çalışanlarının hoşnut olacakları ve şirketleriyle gurur duyacakları bir ortamın geliştirilmesi ve korunmasıdır.


SFC'nin İnsan Kaynakları İlkeleri
SFC yönetimi bu nedenle aşağıda belirtilen İnsan Kaynakları İlkeleri'ni koruyan bir örgüt yapısı ve çalışma ortamı sağlamanın esas olduğuna inanmaktadır:


1. Bireylerin onuruna ve değerine saygı gösterilmelidir. Bunun için objektif, işbirliği ve ekip çalışma ortamında çalışanların en yüksek performans düzeylerini teşvik etmelidir. Birey haklarına saygı duyulmalıdır. Çalışanlarla zamanında ve açıkça yapılan görüşmeler, ister onlardan gelsin isterse yönetimin kendisinden, teşvik edilmelidir. Yöneticiler kendilerine bağlı elemanların performansından ve gösterdikleri gelişmeden sorumludurlar.


2. Her bir çalışanın inisiyatif almasını teşvik etmek. Bunu yaratıcı çalışmalar ortaya konması için hem yön çizerek hem de özgürlük vererek yapmak. Risk alma ve yenilik, büyüme için gerekli özelliklerdir. Her iki özellik de birlik ve karşılıklı saygı atmosferinde teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.


3. Bireysel yeteneklerin geliştirilmesini teşvik etmek. Bunu sağlıklı yerleştirme, yönlendirme ve geliştirme çalışmaları ile yapmak. Geliştirmenin sorumluluğu çalışanlar, yöneticiler ve şirket tarafından paylaşılır.


4. Çalışanların kendilerini geliştirmeleri için eşit fırsat vermek ve iyi performansı objektif bir şekilde ödüllendirmek. Performans objektif bir şekilde, işle ilgili kriterler ile değerlendirilir ve ona göre ödüllendirilir.


Aşağıdaki linkle tıkladıktan sonra açılacak sayfada; Location bölümünden "Turkey - Kastamonu" seçerek açık iş pozisyonlarını görüntüleyebilir, yada sol taraftaki menüden "Create Account" diyerek üye olduktan sonra Genel Başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Formu İçin Tıklayın.